ضخامت سنج رنگ – پوشش ST-156

ضخامت سنج رنگ – پوشش ST-156

ضخامت سنج رنگ – پوشش ST-156

امکانات دستگاه :
•    اندازه گیری پوشش های غیر مغناطیسی (مانند رنگ، روی و ...) بر روی فولاد
•    اندازه گیری پوشش های عایق (مانند رنگ) بر روی فلزات غیر آهنی
•    اندازه گیری پوشش های فلزات غیر آهنی بر روی صفحات عایق
•    سیستم کاری بسیار آسان
•    دو روش اندازه گیری : حالت پیوسته و حالت نقطه ای
•    دو روش کاری: حالت مستقیم و حالت گروهی
•    نمایش دهنده مقادیر: Ave, Max,Min,No.,S.Dev
•    کالیبراسیون یک نقطه ای ، کالیبراسیون دو نقطه ای و کالیبراسیون آسان دستگاه
•    400 عدد حافظه (80 مستقیم و 320 گروهی)
•    هشدار صوتی مقدار کمینه و بیشینه برای تمامی حالات کاری
•    نشانگر باتری،عیب یاب خودکار
•    قابل اتصال به کامپیوتر از طریق کابل

حسگر F N
مد اندازه گیری القا معناطیسی ادی کارنت
محدوده اندازه گیری 0 الی 1250 میکرون 0 الی 1250 میکرون
خطا 2 میکرون 2 میکرون
کمترین محدوده اندازه‌گیری 1/0 میکرون 1/0 میکرون
کمترین مساحت مورد نیاز اندازه‌گیری 7 میلی متر 5 میلی متر
ضخامت بحرانی پایه 5/0 میلی متر 3/0 میلی متر

 

تست بلوک کالیبراسیون:
تست بلوک آهنی
 ضخامت سنج رنگ – پوشش ST-156
تست بلوک آلومینیومی
 ضخامت سنج رنگ – پوشش ST-156
تست بلوک ضخامت رنگ

ضخامت سنج رنگ – پوشش ST-156