بازرسی جوش با استفاده از روش التراسونیک پیشرفته ( فیز ارری) – Phased Array Testing

بازرسی جوش با استفاده از روش التراسونیک پیشرفته ( فیز ارری) – Phased Array Testing

آشنایی با روش :
این روش از جدیدترین متدهای بازرسی التراسونیک می‌باشد. در این سیستم با استفاده از چندین پیزوالکتریک در کنار یکدیگر جهت ارسال و دریافت امواج به کمک پردازنده‌های قوی، تحولی در تست‌های غیر مخرب بوجود آمده‌است. در بازرسی جوش از این روش همچون روش معمول التراسونیک، از امواج فراصوتی جهت تشخیص و بررسی عیوب استفاده می‌شود با این که در این روش پراب‌های چند المانه جایگزین پراب های تک المانه گردیده و استفاده از اسکن الکترونی ضمن کاهش زمان بازرسی، جایگزین اسکن مکانیکی می‌شود.
توانمندی ها :
1. در اختیار داشتن یک سند دائمی از کلیه مراحل بازرسی و اسکن
2. بازرسین می توانند کل طول جوش را جهت تطبیق با نتایج ارائه شده مجددا تفسیر نمایند.
3. نمایش تصویر A-Scan، B-Scan، C-Scan در صفحه نمایش
4. به همراه گزارشات، تصاویر هر سه اسکن بصورت فایل یا چاپی قابل ارائه می‌باشند. وجود این تصاویر یکی از مهمترین مزیت ها جهت تشخیص مناسب عیوب می‌باشد.
5. نمایش سه تصویر End View و Side View و Top View از عیب
6. امکان بررسی دقیق عمق و اندازه ناپیوستگی
7. عدم نیاز دسترسی به دو طرف قطعه کار
8. امکان بازرسی قطعات ضخیم
9. تغییر زوایای تابش با یک پروب ( به کمک ابزار شکست الکترونی)
10. امکان بازرسی اشکال پیچیده
11. حساسیت خوب نسبت به تشخیص انواع عیوب جوش
12. قابلیت ارائه گزارش تعمیراتی بر اساس حد تعیین شده توسط کارفرما
13. قابلیت ارائه گزارش دیجیتالی و چاپی تمام رنگی توسط نرافزار سیستم
14. قابلیت انجام آزمون با سرعت 10 تا 50 متر در یک شیفت کاری و حداکثر 150 متر در روز با سه شیفت

کاربردها:
بازرسی و کنترل جوش در خطوط لوله، لوله های تحت فشار و مخازن، قطعات و تجهیزات صنعتی مورد استفاده در واحد های نفتی، گازی و پتروشیمی، نیروگاهی و هوافضایی.

نظرات