آزمون های مخرب DT

آزمون های مخرب DT

آزمون های مخرب DT
 
آزمایش های مخرب اغلب به منظور بررسی و تعیین خواص مکانیکی و یا کنترل کیفیت مواد یا استفاده از نمونه برداری از قطعه مورد نظر به کار می رود. در آزمایش های مخرب معمولاً با نمونه برداری از قطعه برای آزمایش، قطعه تخریب می شود و دیگر قابل استفاده نیست. برای مثال در این مورد می توان از نمونه برداری برای آزمایش کشش، فشار، ضربه و خستگی نام برد. به همین دلیل آزمون های مخرب را نمی توان بر روی تمامی قطعات تولیدی انجام داد، زیرا که در نمونه برداری، قطعه تخریب می شود. از این جهت است که برای کنترل کیفیت محصول، این نوع آزمایشات را برای تعدادی از قطعات تولیدی انجام داده و فرض بر این می شود که سایر قطعات تولیدشده دارای خواص کاملا نزدیک به این نمونه های انتخابی هستند. در این صورت اطمینان صددرصدی در مورد کیفیت تمامی قطعات در دسترس نیست، چرا که معمولاً تولید قطعات به صورتی که تمامی آنها صد در صد سالم و بدون عیب باشند کار چندان ساده ای نیست. از این رو با قبول امکان وجود عیب در قطعات تولیدی که سبب کاهش کیفیت، به ویژه خواص مکانیکی خواهد شد، برای کنترل کیفیت آنها لازم است از آزمایشات غیر مخرب استفاده شود.

نظرات
نام:
پست الکترونیک:
وب سایت:
نظر:
کد: