اهمیت کیفیت محصولات

اهمیت کیفیت محصولات

کیفیت محصولات
 
کیفیت محصول همیشه یکی از مسائل مهم و قابل توجه برای مصرف کنندگان بوده است. از این رو تولید کنندگان برای کسب بازار فروش و رضایت متقاضیان و شهرت خود باید بکوشند همیشه محصولات با کیفیت بالا تولید کنند. از طرفی حفظ شهرت و توانایی رقابت تولیدکنندگان در عرصه جهانی مستلزم برنامه ریزی مناسب برای کنترل و ارزیابی مداوم کیفیت مورد درخواست متقاضیان در ارتباط با ساخص های کیفیت جدید است. همچنین جذی ارتباط هر چه بیشتر متقاضیان و همزمان با آن پایین آوردن هزینه های تولید و نهایتا کاهش قیمت از عوامل مهم و موفقیت آمیز برای تولید کنندگان است.
در فرآیند تولید قطعات، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی پس از طراحی انتخاب مواد اولیه مناسب، به گونه ای که بتواند نیاز ها و توقعات مورد نیاز مشتریان از لحاظ شرایط زمانی و محیط کاری مختلف برآورده سازد، از اهمیت خاصی برخوردار است. در مرحله بعد انتخاب فرآیند تولید مناسب و شرایط بهینه محیط کاری از لحاظ تاثیر عوامل خارجی بر کیفیت محصول به منظور تولید محصول مورد نظر مشتری ضروری است. سر انجام بررسی و کنترل محصول برای کسب اطمینان لازم در مورد سالم بودن و عدم وجود عیوب زیان بخش در آن برای جلوگیری از شکست زودرس، که در مواردی می تواند عواقب ناگواری را به دنبال داشته باشد، بسیار مهم و قابل توجه است.
این بررسی و کنترل کیفیت باید در حین فرآیند تولید برای شناسایی عیوب ناشی از شرایط نامناسب تولید، اعم از عوامل تکنولوژیکی و عوامل خارجی، به صورت مداوم انجام گیرد. این کنترل ضمن اینکه میتواند به افزایش کیفیت کمک کرده و از به هدر رفتن مواد اولیه جلوگیری کند سبب کاهش مقدار ضایعات، مصرف انرژی، نیروی انسانی، هزینه های تولید و نهایتاً قیمت تمام شده کالا می شود.

نظرات
نام:
پست الکترونیک:
وب سایت:
نظر:
کد: