کابل های دستگاه تست التراسونیک و دستگاه ضخامت سنج bncبهlemo1

کابل

کابل های دستگاه تست التراسونیک و دستگاه ضخامت سنج
BNC………..Lemo01
Ultrasonic Cable

کابل BNC بهLemo 01 اغلب جهت اتصال دستگاه تست التراسونیک به پراب ها می باشد. اتصالات این کابل با بهترین کیفیت انجام شده و احتمال پارگی و قطعی در آن بسیار پایین است.
تمامی کابل ها در بسته بندی اوریجینال ارائه می شوند.

bnc-lemo-1

 

 

نظرات