درباره ما

شرکت آستیاگ آزما صنعت (با مسئولیت محدود)


شركت آستیاگ  با در اختیار داشتن دانش لازم در زمینه بررسیهای غیر مخرب، نسبت به ارائه تجهیزات مورد نیاز در واحدهای کنترل کیفی، تضمین کیفی و بازرسی فنی در زمینه های تولیدی، صنعتی و آموزشی اقدام و به عنوان یکی از مراکز توزیع تجهیزات تست غیر مخرب و ابزار دقیق، تهیه کننده بخشی از نیازهای مشتریان محترم می باشد