اسپری ذرات مغناطیسی (MT) و مایعات نفوذی (PT)

اسپری ذرات مغناطیسی (MT) و مایعات نفوذی (PT)


شرکت آستیاگ آزما صنعت با افتخار به ارائه اسپری ذرات مغناطیسی (MT) و مایعات نفوذی (PT) با برند مگنا فلاکس (Magna Flux) معتبرترین برند در اروپا می پردازد.
اسپری ذرات مغناطیسی (MT) و مایعات نفوذی (PT)

اسپری ذرات مغناطیسی (MT) :
ذرات مغناطیسی (MT) مورد تشخیص ترک های بسیار ریز بوده و به منظور سهولت رویت آنها روی قطعه، به صورت رنگی (خاکستری، سفید، قرمز، زرد ، آبی و یا مشکی) اعمال می شوند. به این مواد ذرات مرئی گفته می شود.
. به منظور بررسی عیوب، علائم زیر نور مرئی قابل رویت می باشند. ذرات مغناطیسی ممکن است آغشته به مواد فلورسنت باشند که در این صورت زیر نور ماوراء بنفش قابل رویت هستند. حساسیت بازرسی با مواد فلوئورسنت بیشتر از مواد مرئی می باشد.

دانلود کاتالوگ اسپری ذرات مغناطیسی (MT)
اسپری مایعات نفوذی (PT) :
مایعات نفوذی (PT) با استفاده از خاصیت مویینگی در مواد ترک های سطحی قطعه که با چشم غیر مسلح قابلیت شناسایی ندارند نمایان میکنند. این اسپری از سه جزء تشکیل شده :
1- مایع نفوذی Visible Penetrant
2- مایع پاک کننده Cleaner /Remover
3- آشکار کننده Non-Halogenated Solvent Developer
دانلود کاتالوگ اسپری مایعات نفوذی (PT)