محصولات مگنا فلاکس (MagnaFlux)

محصولات مگنا فلاکس (MagnaFlux)


اسپری تست جوش مگنا فلاکس به منظور تست جوش و سطوح قطعات مهندسی استفاده می شود.
 محصولات مگنا فلاکس (MagnaFlux)
عیب یابی با این روش به دو دسته ذرات مغناطیسی (MT) , مایعات نافذ (PT) تقسیم میگردد. در روش ذرات مغناطیسی ابتدا سطح قطعه کار
اسپری تست جوش و سطوح، اسپری مایعات نافذ، اسپری های تست به روش PT و MT ، اسپری روش NDT، پودر تست جوش،اسپری پاک کننده، اسپری نفوذکننده، اسپری ظاهرکننده،اسپری پاک کننده ،آزمونهای غیرمخرب ، اسپری MAGNAFLUX، اسپری ذرات مغناطیسی، اسپری MT MAGNA FLUX، روش MT،اسپری PT، اسپری MAGNAFLUX، اسپری مواد نافذ، تست مواد نافذ،اسپری Cleaner Developer Penetrant، روش PT،روش مایعات نافذ،آزمونهای غیرمخرب پیشرفته
اسپری پنترنت (PENETRANT) :
SKL-SP1
اسپری دلوپر (DEVELOPER) :
SKD-S2
اسپری تمیزکننده (CLEANER) :
SKC-S
کمپانی سازنده :
کمپانی مگنافلاکس (MAGNAFLUX) انگلستان