ضخامت سنج رنگ (Time)

ضخامت سنج رنگ (Time)


ضخامت سنج رنگ تایم
Time TT210
 ضخامت سنج رنگ (Time)
امکانات :
دو روش اندازه گیری : القای مغناطیسی (F) – جریان گردابی (N)
روش القای مغناطیسی (F) :
این روش برای اندازه گیری ضخامت پوشش رنگ و لعاب روی فولاد استفاده می شود.
روش جریان گردابی (N) :
این روش برای اندازه گیری ضخامت پوشش رنگ و لعاب روی غیر فلز
تشخیص خودکار زیرلایه
انتخاب خودکار روش اندازه گیری
پنج روش محاسبه ضخامت رنگ : ضخامت متوسط / بیشترین ضخامت / کمترین ضخامت / طبق آزمایشات گذشته / انحراف معیار (S.Dev)
قابلیت هشدار دادن با تنظیم دستگاه
خروجی اطلاعات به پرینتر و رایانه بوسیله کابل RS232
500 حافظه ذخیره سازی اطلاعات
دو روش اندازه گیری : پیوسته / غیر پیوسته
Time TT230
 ضخامت سنج رنگ (Time)
امکانات:
پراب سرخود جریان گردابی(N)
2 روش اندازه گیری : پیوسته / غیر پیوسته
5 روش محاسبه ضخامت : ضخامت متوسط / بیشترین ضخامت / کمترین ضخامت / طبق آزمایشات گذشته / انحراف معیار (S.Dev)
15 حافظه برای ثبت داده ها
پرینت همزمان