تعمیرات

تعمیرات


شرکت آستیاگ آزما صنعت خدمات تعمییر لوازم الکترونیکی و تجهیزات پیشرفته را انجام می دهند.
جهت استفاده از این خدمات با دفتر مرکزی شرکت تماس بگیرید.
تلفن : 66530463
فکس : 66578203
آدرس : تهران خيابان نصرت، پس از مرکز طبي کودکان، پلاک 192، طبقه سوم، واحد 8