روش ذرات مغناطیسی و ماورابنفش - یوک

یوک مغناطیسی AC-DC مدل Y- 8
یوک مغناطیسی AC-DC مدل Y- 8 به منظور تست ذرات مغناطیسی بر روی قطعه کار استفاده می‌شود این دستگاه با قابلیت کار در دو حالت جریان متناوب و جریان مستقیم را د ...