تجهیزات تست التراسونیک - پراب

پراب های دستگاه عیب یاب التراسونیک
پراب هایی که در آزمون های غیر مخرب به کار می روند بر اساس اثر پیزو الکتریکی کار می‌کنند کریستال موجود در آن توسط یک پالس الکتریکی کوتاه مدت به نوسان در می ...