تجهیزات جانبی ابزار دقیق

پراب های ضخامت سنج |قطر پراب: 10 م.م.و 6 م.م
ابزار دقیق،تجهیزات جانبی، پراب ضخامت سنج ،مورد استفاده در خطوط تولید،آزمایشگاه کنترل کیفیت قطر پراب: 10 م.م.و 6 م.م. جهت تست لوله و سطح صاف فرکانس 5 مگاهر ...