زبری سنج

Surface Roughness Tester Huatec SRT-6210
مورد استفاده در خطوط تولید، آزمایشگاه کنترل کیفیت منوی کاربری آسان و صفحه نمایش بزرگ سنسور کشویی بلند با مکانیزم رفت و برگشتی سنسور بسیارحساس ودقیق پردازن ...
اندازه گیری زبری سطح قطعه TR200
اندازه گیری زبری سطح قطعه TR200 ...
اندازه گیری زبری سطح قطعه TR110
اندازه گیری زبری سطح قطعه TR110 امکانات : - ابعاد کوچک و قابل حمل و کاربری آسان ...